Imatge capcelera amb retol

Viacrucis Divendres Sant 2020 Arxiprestat Mare de Deu dels Lliris