Horaris 2

h2>Horaris de Misses

DURANT EL CURS
Dilluns a dijous: 19:30 h
Divendres: 11:00 h (a l’Hospital d’Oliver)
(els divendres de Quaresma,
a les 19:30 h Via Crucis i
després Eucaristia)
Dissabtes i vespres: 19:30 h
Diumenges: 9:00 h
12:00 h
ESTIU
(del 3r. diumenge de juny al 3r. diumenge de setembre, ambdós inclosos)
Dilluns a dijous: 19:30 h
Divendres: 11:00 h (a l’Hospital d’Oliver)
Dissabtes i vespres: 19:30 h
Diumenges: 9:00 h

 

Confesions

Dijous de 19 h a 19:30 h o dirigir-se al Rector

Baptismes

Dirigir-se al Rector

Matrimonis

Avisar 3 mesos abans

Cursets Prematrimonials

Febrer i Novembre

Horaris Despatx parroquial
(excepte imprevistos)

 

OCTUBRE A MAIG
Dilluns: 20:15 h a 20:45 h
Dimecres: 20:15 h a 20:45 h
Dijous: 20:15 h a 20:45 h
JUNY
Dilluns: 20:30 h a 21:00 h
Dimecres: 20:30 h a 21:00 h
Dijous: 20:30 h a 21:00 h
JULIOL I AGOST
Atenció en la Sagristia després de les misses

Atenció de Cáritas

DURANT EL CURS
Dimarts: 18:45 h. a 19:45 h.
ESTIU
(juliol i agost)
Sols 2n. i 4t. dimarts de mes